مشخصات فنی ساندویچ پانل سقفی (PU)

دارای عرض مفید 1 متر وعرض غیرمفید 1/08سانتیمتر (PU-3HRP)ساندویچ پانل سقفی پلی اورتان سه گام

دو رو ورق از جنس گا لوانیزه یا آلوزینگ یا آلومینیوم (PU-5HRP) ساندویج پانل سقفی پلی اورتان پنج گام

ورق خارجی آج دار:

1- ورق گالوانیزه  رنگ شده به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

2- ورق آلومینیوم به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

ورق داخلی :

1- ورق گالوانیزه یا آلوزینگ رنگ شده به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

2- ورق آلومینیوم به ضخامت نرمال 8.0، 6.0، 5.0، 4.0 میلی متر

ادامه مطلب: مشخصات فنی ساندویچ پانل سقفی (PU)

ویژگی و مزایای ساندویچ پانل ها

استحکام و باربری
عناصر به کار رفته در ساخت دیوار و یا سقف باید استحکام کافی برای تحمل وزن خود را دارا بوده ، علاوه بر آن باربری کافی در برابر بارهای نشی از باد، برف و بارهای وارده هنگام عملیات نصب را دارا باشند.
در آیین نامه یوروکد 3، بار وارده هنگام نصب، معادل بار گسترده 0.6 کیلو نیوتن بر مترمربع و بار نقطه ای 0.9 کیلونیوتن توصیه شده است . در این خصوص استحکام و باربری ساندویچ پانل که حاصل ترکیب ورقهای رویین و زیرین و مغزه میانی است، به میزان زیادی بیش از مقدار لازم برای مقاومت در برابر بارهای برف، باد و بارهای حین اجرا است.

ادامه مطلب: ویژگی و مزایای ساندویچ پانل ها

پروسه تولید پانلهای ساندویچی

براي ساخت ساندويچ پانلهاي ساختماني، از ورقهاي فلزي اندود شده ي (coated) استاندارد(كه گاهي به تنهايي براي پوشش بناها به كار مي روند) در كارخانه استفاده مي شود. ساندويچ پانلهاي با عايق اورتان، به روش تزريق مجزا يا با تزريق پيوسته ساخته مي شوند. در صورت استفاده از چسب مي توان از مواد عايق ديگر نيز استفاده نمود.

تزريق مجزا(discontinuous)

در اين روش، ورق هاي رويي و زيرين، در يك فاصله معين از يكديگر زير دستگاه پرس يا فكي قرار ميگيرند سپس مواد اورتان با مايع مخصوص مخلوط شده و مخلوط به داخل فاصله ي دو ورق تزريق ميشود.

ادامه مطلب: پروسه تولید پانلهای ساندویچی

عایق میانی در ساندویچ پانل ها

عایق میانی در ساندویچ پانلها
مصالحي كه عموما به عنوان عايق براي ساخت ساندويچ پانل به كار مي روند عبارتند از:
• پلي اورتان صلب/ Rigid polyurethane) PUR)
• پلي ايزو سيانورات صلب/ Rigid polyisocyanurate) PIR)
• پلي استايرن قالبي/ Extruded polystyrene) EPS)
• پلي استايرن منبسط شونده/ Expanded polystyrene) XPS)
• فوم فنولي / Phenolic foam

ادامه مطلب: عایق میانی در ساندویچ پانل ها